dpa-factcheck

Factcheck-regels

Strikt genomen is de dpa-factcheck de check van een bewering. “Klopt dat?”, vragen wij ons af – en laten in onze antwoorden transparant zien, hoe we tot onze beoordeling zijn gekomen. De aandacht ligt op actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen, die voor ophef kunnen zorgen.

De journalisten van de Deutsche Presse-Agentur zijn in hun factchecks zo transparant mogelijk en leggen verantwoording af over hun onderzoek en werkwijze. Zo worden bijvoorbeeld alle openbare bronnen die voor de tekst gebruikt zijn, in de tekst verlinkt. Doel van onze factchecks is dat lezers met behulp van de bronnen het proces van de factcheck zelf kunnen doorlopen. Op basis van de feiten kunnen ze dan een eigen mening vormen. Meningen kunnen overigens nooit het onderwerp van een factcheck zijn

De dpa is strikt onpartijdig, niet aan een godsdienst of ideologie verbonden en economisch onafhankelijk. Vanuit dit uitgangspunt selecteren wij ook de onderwerpen voor onze factchecks. Geen enkele maatschappelijke of politieke positie is voor ons doorslaggevend, behalve de beginselen van de grondwet. Wij geven geen politieke kiesadviezen en gaan geen relaties aan met politieke of andere organisaties die onze onafhankelijkheid in gevaar zouden kunnen brengen.

Het factchecking-team beslist onafhankelijk welke beweringen het controleert. Vaak zijn dit onderwerpen die opborrelen in sociale netwerken of een rol spelen in de media, zoals uitspraken van politici. Mensen kunnen onderwerpen en beweringen rechtstreeks aan ons voorstellen via WhatsApp en e-mail. Maar we monitoren de sociale netwerken ook zelf en nemen deel aan de factcheckingprogramma's Meta en Tiktok. We controleren beweringen die we maatschappelijk relevant of potentieel gevaarlijk vinden.

In haar factchecks voor de basis- of deelstaatdiensten - het Duitse medialandschap is sterk getekend door de federale staatsvorm - pakt dpa meestal onderwerpen op die van belang zijn op nationaal-, of op zijn minst deelstaatniveau. Want als grootste persbureau in Duitsland hebben wij met onze berichtgeving een groot bereik. Het is algemeen bekend dat provocerende en foute beweringen soms beter bij mensen blijven hangen, dan de objectief verwoorde ontkrachting van de foute bewering. Daarom pakt dpa in haar factchecks doorgaans geen gevoelige kwesties op lokaal niveau op, om deze misleidingen of vervalsingen geen landelijk podium te bieden. dpa moet hierdoor steeds de afweging maken: creëren we met een dpa-factcheck onnodig extra reikwijdte voor een foute bewering, óf wegen de voordelen van geverifieerde en inzichtelijke informatie over een specifiek onderwerp op tegenover het hierboven genoemde nadeel.

Wanneer je een onderwerp voor een factcheck wilt voorstellen, kun je de redactie een mailtje sturen onder: factcheck-netherlands[at]dpa.com.

Zoals alle teksten van dpa ontstaan ook de factchecks uit teamwork – wij hanteren op zijn minst het vier-ogen-principe. De medewerkers van het dpa-factcheckingteam zijn meestal ook de auteurs en redacteuren van de factchecks. Maar ook alle andere dpa-journalisten zijn door hun opleiding en dagelijkse werkzaamheden bij het persbureau ervaren factcheckers. Onderzoek doen en het controleren van informatie behoren binnen dpa tot de fundamentele vaardigheden van het vak. In de dagelijkse praktijk op de redactie staan deze vaardigheden in het middelpunt. Daarnaast vormen ze de basis van onze traineeships.

Rectificaties

De dpa-factchecks komen tot stand met de grootste zorgvuldigheid, evenwichtigheid en nauwkeurigheid – net als alle teksten van het persbureau. Fouten kunnen we echter niet uitsluiten. Geloofwaardigheid staat hoog in het vaandel bij dpa. Wanneer een fout wordt ontdekt, wordt deze daarom onmiddellijk, integer en zo transparant mogelijk verbeterd. Dit betekent dat in detail moet worden aangegeven wat de fout precies was en wat de wijziging concreet inhoudt, of dat er nieuwe informatie aan de check is toegevoegd. In het geval van een substantiële wijziging of herbeoordeling wordt ook uitgelegd hoe de fout is ontstaan. Alleen spel-, grammatica- of leestekenfouten in de lay-out worden zonder toelichting aanpast. In elke factcheck is onder ‘Stand van zaken’ te zien op welke datum de weergegeven informatie actueel was. Als we nieuwe informatie aan een factcheck toevoegen, laten we dat via een voetnoot weten.

Alle fouten worden intern besproken, er worden lessen uit getrokken en dergelijke afwijkingen op onze werkstandaard worden systematisch geëvalueerd. Correctieverzoeken worden gecontroleerd door het fact-checking team en in een eerste stap besproken tussen de auteur en de redacteur. De volgende stap van de meerfasenprocedure is het bespreken van de kwestie door verschillende teamleden of door het hele team. Als dat nodig wordt geacht, wordt de nieuwsredacteur of zelfs de hoofdredacteur erbij betrokken en worden externe experts op het gebied van de betreffende kwestie om advies of om een beslissing gevraagd.

Bij grote fouten, die bijvoorbeeld leiden tot het intrekken van een factcheck, biedt dpa haar klanten in bepaalde gevallen een gedetailleerde toelichting aan over hoe de fout is ontstaan en welke rectificaties zijn doorgevoerd. Als lezers van mening zijn dat een factcheck onjuist is, kunnen ze rechtstreeks contact met ons opnemen via dit e-mailadres: factcheck-netherlands[at]dpa.com. Het team zal alle geuite kritiek aandachtig doornemen en de nodige gevolgen trekken, inclusief een mogelijke correctie.

Hier zijn de gecorrigeerde factchecks van de afgelopen maanden te vinden.

Het dpa factchecking-team zit momenteel in de aanvraagprocedure voor het European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). De EFCSN Code of Standards is hiervoor cruciaal. Als je ervan overtuigd bent dat een dpa-factcheck in strijd is met de maatstaven van het EFCSN, kan deze organisatie ingeschakeld worden. Het proces hiervoor wordt hier (in het Engels) uitgelegd.

Het factchecking-team van de Deutsche Presse-Agentur is gecertificeerd door het International Fact-Checking Network (IFCN). Het IFCN maakt deel uit van het Poynter Institute in Florida (VS). Het factchecking-team van dpa gaat te werk aan de hand van de richtlijnen van het International Fact-Checking Network (IFCN).

Deze richtlijnen beschrijven in detail dat de gecertificeerde media:

  • zich voor onpartijdigheid en rechtvaardigheid inzetten
  • hun bronnen openbaar maken
  • hun bedrijfsmodel en aandeelhoudersstructuur openbaar maken
  • transparant zijn over hun redactionele normen en werkwijze
  • fouten in hun factchecks open en eerlijk verbeteren

Wanneer een lezer van een dpa-factcheck meent dat het werk van de dpa-journalisten in strijd is met de certificeringscriteria van het IFCN, kan het International Fact-Checking Network worden ingeschakeld. Het mailadres van het IFCN vind je hier (in het Engels).

Een actuele lijst met alle door het IFCN gecertificeerde factcheckers is hier te vinden.

Structuur en redactionele kernwaarden van dpa

Aandeelhouders

De aandeelhouders van dpa zijn circa 170 Duitse mediabedrijven. Hiertoe behoren vooral uitgevers van kranten en tijdschriften, maar ook omroepen. Aandeelhouders mogen in principe maximaal 1,5 procent van de aandelen per aandeelhouder verkrijgen. Voor publieke omroepen geldt dat ze een hoger percentage mogen bezitten, maar in totaal niet meer dan 15 procent van het aandelenkapitaal. Alle omroepen (publieke en commerciële) mogen samen niet meer dan 25 procent in handen hebben (zie hiervoor de vennootsschapovereenkomst van de dpa).

De directeur en hoofdredacteur van dpa leggen rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht van het persbureau. Deze raad van minstens twaalf - en momenteel achttien - leden is een representatieve weergave van de aandeelhouders, van regionale kranten tot grote omroepen. De raad wordt door de voorzitter van de raad van toezicht geleid.

Inkomsten

De dpa-groep heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een totale omzet van 165,5 miljoen euro. Deutsche Presse-Agentur GmbH (een GmbH is te vergelijken met een besloten vennootschap) behaalde als kernbedrijf van de dpa-groep een omzet van 103,2 miljoen euro. Dit betekent dat in het boekjaar 2022 de winst 1,2 miljoen euro bedroeg. (zie dpa jaarverslag 2022)

dpa ontvangt geen overheidssubsidies of andere financiële steun. Alle inkomsten worden op de vrije markt verdiend. dpa is een GmbH, oftewel een besloten vennootschap, en werkt volgens de marktprincipes. Het bedrijf vervult zijn taak onpartijdig en onafhankelijk van de invloed van politieke partijen, ideologische groeperingen, economische of financiële groepen en regeringen.

dpa voorziet klanten in het Duits, Engels, Spaans en Arabisch van berichtgeving en andere diensten, zowel in Duitsland als vele andere landen. Tot de klantengroep van dpa in Duitsland behoren onder andere de grote krantengroepen en –uitgevers, als ook regionale kranten, de publieke omroepen (ARD, Deutschlandfunk, ZDF), commerciële omroepen (RTL, ProSiebenSat.1 Media) en radiozenders (zoals Antenne Bayern, Radio NRW) en online portalen. Daarnaast levert dpa informatiediensten aan bedrijven (waaronder diverse DAX-genoteerde groepen), verenigingen, instituties en organisaties uit de economie, samenleving, wetenschap en onderzoek. Tot de klanten van het persbureau behoren ook de bondregering met haar ministeries, de bondsdag, bondsraad en federale autoriteiten. Onder deze federale autoriteiten vallen het pers- en informatiebureau van de federale overheid, het federaal kantoor voor civiele bescherming en rampenbestrijding en het federale administratiekantoor. Daarnaast zijn ook zoals de regeringen, parlementen en overheidsinstanties op deelstaatniveau. Op internationaal niveau levert dpa ook aan kranten, radio- en tv-zenders, andere persbureaus en klanten uit de politiek en het bedrijfsleven. Geen enkele klant van dpa draagt meer dan 5 procent bij aan de omzet van de dpa-groep. Naast de grote kring van aandeelhouders, zorgt ook het grote aantal klanten voor de redactionele onafhankelijkheid, die in het dpa-statuut is vastgelegd.

dpa en haar dochtermaatschappijen werken samen met digitale platformen en met projecten, die met geld vanuit de overheid gefinancierd worden. Deze samenwerkingspartners waren in 2021 en 2022 (in alfabetische volgorde):

Platformen: Amazon (verstrekken van nieuws), Google (trainingen, verstrekken en verwerken van verkiezingsgegevens), Meta/Facebook (factchecking, het samenstellen van het nieuwsaanbod, verstrekken en verwerken van verkiezingsgegevens, samenwerking aan factchecking-video’s voor een oudere doelgroep), Meta/Whatsapp (factchecking-service voor burgers), Microsoft (trainingen, verstrekken en verwerken van verkiezingsgegevens), TikTok/Bytedance (factchecking), Xing/New Work (trainingen, verstrekken van nieuws).

Projecten met overheidsfinanciering: ministerie van Buitenlandse Zaken/Oostelijk Partnerschap (trainingen met journalisten in Oekraïne), commissaris Cultuur & Media van de Bondsregering (project binnen het Digital Revenue Initiative DRIVE), Europese Commissie (European Data News Hub, European Newsroom, European Video Alliance/EVANews-Platform), Europees Parlement (project voor factcheck-grafieken, content creatie over actuele EU-kwesties rond de Conference on the Future of Europe).

Journalistiek zelfbeeld

De journalisten van dpa zijn in hun berichtgeving vrij en onafhankelijk.

In paragraaf 5, lid 2 van de dpa-partnerschapovereenkomst staat letterlijk: “Het bedrijf vervult zijn taak onpartijdig en onafhankelijk van invloed en inmenging van partijen, ideologische groeperingen, economische of financiële groepen en regeringen”.

Het is een kernwaarde van de dpa-journalistiek om feiten te verstrekken en relevante verhalen te vertellen, die de lezer in staat stellen eigen conclusies te trekken.

Redactionele opbouw

Deutsche Presse-Agentur (dpa) werd in 1949 opgericht en is een van ’s werelds toonaangevende onafhankelijke persbureaus. dpa levert een redactioneel aanbod aan media, bedrijven en organisaties. Dit omvat teksten, foto’s, video’s, grafieken, radiofragmenten, online diensten en andere formats.

Zo’n 1000 dpa-journalisten werken in het binnen- en buitenland. dpa achterhaalt de feiten, interviewt gesprekspartners, volgt ontwikkelingen en analyseert verbanden: allemaal strikt volgens de in het redactiestatuut vastgelegde kernwaarden. Geen enkel bericht wordt gepubliceerd, dat niet door ten minste twee dpa-journalisten geredigeerd is. Correctheid gaat altijd voor snelheid.

Het dpa-factcheckingteam is een redactie binnen de Deutsche Presse-Agentur.

Vragen en antwoorden over factchecks bij dpa

Wat bedoelt dpa precies met een factcheck?
In haar factchecks controleert dpa maatschappelijk relevante beweringen die in het openbaar worden gedaan. De naam van het journalistieke format (‘factcheck’) is daarom enigszins misleidend – er worden geen feiten gecontroleerd, maar beweringen. Die beweringen worden nagetrokken op basis van toegankelijke en onderbouwde feiten. De maatschappelijke relevantie en ophef rond een bepaald onderwerp spelen een doorslaggevende rol in de keuze voor een onderwerp. Binnen de ‘Basisdienst’ controleert dpa alleen beweringen in het uitvoerige factcheck-format, wanneer deze relevant en interessant zijn voor een groot publiek. We willen namelijk vermijden dat door het grote bereik van dpa, foute beweringen juist openbaar verspreid worden. Meningen en subjectieve oordelen zijn over het algemeen taboe voor dpa-factchecks. Wij controleren alleen dat, wat geverifieerd of gefalsifieerd kan worden – ook al is het resultaat vaak complexer dan ‘goed’ of ‘fout’.
Hoe zien factchecks van dpa er concreet uit?
De factcheck is een apart format binnen dpa. In de regel bestaat een factcheck uit drie elementen: de bewering, de beoordeling en tot slot de onderbouwing van de beoordeling, oftewel het deel waar alle feiten opgenoemd worden. We doen ons best om al in de kop van het artikel, of op zijn minst in de teaser, duidelijk te maken wat de feitelijke stand van zaken is. Op die manier willen we voorkomen dat de onjuiste bewering bij de mensen blijft hangen. Ook wanneer zij dus niet de hele tekst lezen. Het is ons doel de factchecks so transparant mogelijk te verwoorden, zodat lezers de beoordeling kunnen doorgronden en nalopen. Daarom worden alle op het internet toegankelijke bronnen in de tekst verlinkt. Over het algemeen zorgen links naar gearchiveerde versies van websites ervoor dat de bronnen toegankelijk blijven, ook als hele websites of een bepaalde inhoud naderhand worden verwijderd. Wanneer bijvoorbeeld deskundigen, woordvoerders of politici ons rechtstreeks te woord staan, kunnen we hun uitspraken niet verlinken. In dat geval noemen wij ze expliciet als bron. Een factcheck enkel op basis van anonieme bronnen is bij dpa uitgesloten.
Hoe komt een factcheck journalistiek tot stand, oftewel: hoe doet het team onderzoek?

Een factcheck begint met de vraag: kan dit überhaupt gecontroleerd worden? Draait het hier om een mening en dus iets subjectiefs, is het dubbelzinnig of onduidelijk geformuleerd? Om dit te beoordelen gebruiken we al het vier-ogen-principe. Vervolgens begint het onderzoek. Om te beoordelen of een bewering waar of onwaar is, gebruiken we alle technieken van het zorgvuldige journalistieke ambacht.

Dat zijn onder andere de klassieke stappen van verificatie: het nagaan van de identiteit van de bron, een vergelijking met officiële statistieken, onderzoek naar de personen die in een bewering worden genoemd, het zoeken naar de originele versie van een video of interview. We onderbouwen ons oordeel, waar mogelijk, aan de hand van tenminste twee onafhankelijke bronnen. We baseren ons oordeel op primaire bronnen, dat wil zeggen: documenten, studies en dergelijke, en niet op informatie van derden. In het geval van een mogelijke belangenverstrengeling in het kader van een factcheck, geven wij dat in onze teksten aan. Indien nodig, nemen wij contact op met de auteur/verspreider van de bewering, om nog openstaande vragen te verhelderen.

In de digitale journalistiek spelen nieuwe onderzoeksmethoden ook een belangrijke rol. Daartoe behoren technieken en hulpmiddelen zoals een reverse image search, internetarchieven, geolocaties en chronolocatie – het bepalen van plaats en tijd van een bepaalde opname -, of het onderzoeken van beeldmateriaal met speciale software. Daarmee kan bijvoorbeeld worden nagegaan of een foto is gemanipuleerd of een video wel echt laat zien wat het onderschrift wil doen geloven.

Een factcheck leidt niet altijd tot een eenduidig oordeel. Als beweringen betrekking hebben op personen, proberen we hen direct te ondervragen. Als we, ondanks diepgravend onderzoek, niet alle punten kunnen ophelderen, vermelden we dat in de factcheck.

Waarom hebben niet alle dpa-factchecks een duidelijke beoordelingsschaal, zoals bijvoorbeeld ‘juist, grotendeels juist, deels-deels, grotendeels fout, fout’?
Veel onderwerpen/beweringen zijn te complex om volgens een strak stramien te worden beoordeeld. In geval van twijfel vinden wij het belangrijker een correcte en begrijpelijke context te bieden, dan een mogelijk misleidende beoordeling. Aan de hand van een factcheck moeten lezers de juistheid van een gecontroleerde bewering kunnen inschatten, en de context rond een omstreden onderwerp kunnen begrijpen. De wereld is zelden zwart of wit. Lezers zouden aan de hand van dpa-factchecks een op feiten gebaseerde eigen mening moeten kunnen vormen over maatschappelijke discussies en specifieke onderwerpen.
Hebben lezers de mogelijkheid om dpa-factchecks te controleren?
De factcheckers van dpa zijn verplicht in hun factchecks links op te nemen van alle gebruikte en openbaar toegankelijke informatie. Op die manier kunnen lezers controleren of bijvoorbeeld bepaalde cijfers en feiten inderdaad in een officieel document zijn gepubliceerd. Sommige informatie verkrijgen de dpa-journalisten echter uit rechtstreeks contact met politici, overheidsinstellingen, bedrijven of bekende personen. In deze gevallen wordt in de dpa-factcheck transparant op de herkomst van de informatie gewezen. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via faktencheck@dpa.com.
Let dpa erop, dat bij politieke thema’s alle partijen even vaak onderwerp van een factcheck zijn?
De aanleiding voor een factcheck is niet de politieke kleur of partijlidmaatschap van een bron. In overeenstemming met het dpa-statuut zijn factchecks niet tegen een specifieke partij en politieke stroming gericht. Het gaat om de bewering zelf en de maatschappelijke impact die de bewering heeft. Aan een evenredige verdeling van factchecks naar het de politieke kleur van de bron wordt dus niet gedaan. Het kan dus gebeuren dat politici en partijen vaker gecheckt worden, wanneer zijn herhaaldelijk de aandacht trekken met foute of misleidende beweringen.
Waarom duurt het soms dagen voordat een factcheck gepubliceerd wordt?
Als persbureau is snelheid onderdeel van ons werk. Maar zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid. Sommige onderwerpen zijn zo complex dat een factcheck pas na meerdere controles en overleg met vakdeskundigen kan worden gepubliceerd. Wanneer een onderwerp van groot maatschappelijk belang is, blijft de factcheck immers nog dagenlang relevant. Sommigen onderwerpen zijn echter zo ingewikkeld, dat een factcheck niet het juiste format is om het onderwerp uit te werken. Het is dan amper nog mogelijk een inzichtelijk oordeel te vellen. In haar lopende berichtgeving informeert dpa over zulke belangrijke controverses of gebeurtenissen, maar publiceert in deze gevallen geen factcheck.
Worden bij dpa ‘gewone’ nieuwsmeldingen en berichten minder zorgvuldig onderzocht dan factchecks?
Nee. De Deutsche Presse-Agentur controleert ieder nieuwsbericht vóór publicatie met de grootste zorgvuldigheid op waarheid, inhoud en herkomst. De factcheck verschilt van de reguliere berichtgeving van dpa door het bijzondere format met de centrale vraag: “Is dit waar?”.
dpa werkt samen met platforms en voert financieringsprojecten uit - wat betekent dat voor de redactionele onafhankelijkheid?
Redactionele onafhankelijkheid is essentieel voor dpa als geheel en voor de dpa factcheck. Noch onze samenwerkingspartners, noch de financiers van financieringsprojecten hebben enige invloed op onze inhoud, zoals de selectie van de bewering die wordt gecontroleerd of de resultaten van de controle. Dit is de enige manier waarop journalistiek geloofwaardig kan zijn. Daarnaast richten we ons op transparantie en geven we bijvoorbeeld aan wanneer een factcheck in samenwerking met Meta tot stand is gekomen. Ook in de basisservice worden klanten op samenwerkingsverbanden gewezen wanneer dpa over partners bericht.

Het dpa factcheckingteam

Alle journalisten van dpa beheersen de kunst van het onderzoek doen. In het factcheckingteam is alle specialistische kennis over het format en de werkstandaard van de factcheck gebundeld. De medewerkers in het team schrijven zelf factchecks of redigeren de teksten van collega’s. Ook staat het dpa-factcheckingteam alle andere redacties van dpa met advies bij.

De collega’s van het dpa-factcheckingteam zijn:

Teresa Dapp leidt de factcheckredactie van dpa. Voorheen werkte ze twee jaar als buitenlandcorrespondent in Londen en deed zij vijf jaar lang op nationaal niveau verslag van de Berlijnse politiek. Dapp studeerde geschiedenis, politiek en sociologie in Berlijn en Brussel.

Stefan Voss heeft het factcheckingteam van dpa opgezet en leidt de afdeling ‘verificatie’ binnen de Deutsche Presse-Agentur in Berlijn. Hij werkte meer dan tien jaar als buitenlandcorrespondent in Oekraïne en Rusland en spreekt vloeiend Russisch. Voordat Voss op de afdeling ‘verificatie’ kwam, werkte hij op de politieke redactie. Hij heeft geschiedenis, slavistiek en politicologie gestudeerd.

Sebastian Fischer leidt de afdeling ‘achtergrond en feiten’. Hij is als journalist gespecialiseerd in documentatie en archieven en werkt op het snijvlak tussen redactiewerk en gespecialiseerd onderzoek. Zijn kennisgebieden zijn databanken en online-onderzoek. Fischer studeerde informatiewetenschappen, klassieke filologie en germanistiek.

Jan Ludwig werkt sinds 2019 als factchecker voor dpa. Internet-archiveren en geolocatie-technieken zijn zijn specialiteit. Ludwig studeerde filosofie en geschiedenis in Dresden en Parijs en voltooide de Herni-Nannen-Journalistenschule. In 2015 ontving hij de CNN Journalist Award.

Dirk Wittenberg is de teamleider van het factcheckingteam. Hij houdt zich bezig met de redactionele normen en de coördinatie van de dagelijkse redactionele taken. Ook de evaluatie van statistieken, monitoring van sociale media en geolocatie behoren tot zijn takenpakket. Wittenberg studeerde culturele antropologie, politicologie en geschiedenis.

Alexandra Stober is redacteur op de grafische redactie. Zij is verantwoordelijk voor het onderzoeken en beoordelen van data en feiten die voor grafieken gebruikt worden. Daarnaast schrijft ze verhelderende teksten over allerlei onderwerpen voor de Basisdienst en het jeugdjournaal van dpa. Stober studeerde journalistiek en politicologie en liep tijdens haar studie stage bij de Westdeutscher Rundfunk.

Marc Fleischmann is redacteur op de afdeling ‘achtergrond en feiten’ in Berlijn. Hij werkt al meer dan twintig jaar in de mediawereld. Als expert in technologie en media werkte hij voor Netzeitung en Bild.de. Na zijn studie sociologie in Bamberg, met als specialisatie communicatie en media, sloot hij een traineeship bij een dagblad af.

Markus Bergmann is als redacteur bij dpa-infocom verantwoordelijk voor het online-aanbod van de Deutsche Presse-Agentur. Bij grote gebeurtenissen, rampen en verkiezingen verzorgt hij de liveblogs. Bergmann studeerde journalistiek, Engels en Amerikanistiek in Dortmund, werkte voor verschillende tijdschriften en liep tijdens zijn studies stage bij de Main-Post (Würzburg).

Simon Schramm is redacteur in het factcheckingteam. Hij heeft het journalistieke ambacht als lokale verslaggever in München geleerd, en ging daarna naar de Deutschen Journalistenschule. Hij houdt van onderzoek doen en nauwgezet een vraag uitpluizen: Klopt dat? Hij studeerde in München politicologie, sociologie en mediarechten. Hij liep stage bij de AZ, dpa München, SZ, taz en op de onderzoeksafdeling van Die Zeit.

Veronika Völlinger is redacteur in het factcheckingteam en bij dpa-infocom. Daar ligt de focus van haar werk op onderzoek naar desinformatie en Telegram. Völlinger studeerde politicologie en volgde een opleiding aan de Henri-Nannen-Schule.

Arne Beckmann is redacteur en ontwikkelaar in het factcheckingteam. Hij houdt zich vooral bezig met de zogenaamde ‘synthetische media’ – foto’s, audio, en video’s die door kunstmatige intelligentietechnieken zijn vervormd. Arne studeerde media-informatica en werkte na een aansluitende stage enkele jaren voor verschillende commerciële radiozenders.

Lisa Ducret werkt als multimediaredacteur op de beeldredactie en in het factcheckingteam van Deutsche Presse-Agentur. Ze voltooide haar master culturele journalistiek aan de Universität der Künste in Berlijn en deed daarna ervaring op in de nieuwssector, bijvoorbeeld bij ARTE, het Franse persbureau AFP, Correctiv en door haar traineeship met focus op multimedia bij dpa.

Jacqueline Rother is redacteur bij dpa-infocom. Sinds 2017 is ze deel van de digitale redactie van Deutsche Presse-Agentur. In die tijd heeft ze ook geschreven voor de afdelingen Panorama, Media, en het jeugdjournaal van dpa. Daarvoor werkte ze voor verschillende media in het Duitse Rijngebied en liep ze stage bij een dagblad. Rother studeerde politiek en sociologie in Bonn en Oost-Europese Studies in Berlijn. Tijdens langere verblijven in Bulgarije, Georgië en Rusland deed ze verschillende journalistieke onderzoeken en projecten.

Tobias Schormann is redacteur in het factcheckingteam van dpa. Daarvoor was hij enkele jaren chef bij de dpa-Themendienst, de consumenten- en adviesredactie van dpa. Daar deed hij ook een traineeship. Hij studeerde germanistiek en politicologie in Hamburg en Berlijn.

Roland Siegloff liep als negentienjarige stage bij Duitslands kleinste onafhankelijke dagblad: de ‘Emder Zeitung’. Later studeerde hij in Frankfurt/Main en Lille (Frankrijk). Na zijn werk als journalist voor de dpa in Frankfurt en in Mainz werkte hij als correspondent in Brussel. Daarna werkte hij tien jaar als dpa-redacteur in Hamburg en Berlijn. Inmiddels is hij naar Brussel teruggekeerd, waar hij het factcheckingteam voor de Benelux coördineert.

Ellen de Greef studeerde rechten en journalistiek. Sinds de zomer van 2020 maakt ze deel uit van het factcheckingteam van dpa in Brussel. Daarvoor werkte ze bij de Belgische krant De Standaard met een focus op economie en online berichtgeving.

Dieter Ebeling trad in 1969 in dienst bij dpa. Sindsdien werkte hij vele jaren als correspondent in München, Parijs, Nairobi, Brussel, Hamburg, Londen en Berlijn. Tien jaar lang was Dieter adjunct-hoofdredacteur van dpa. Inmiddels is hij met pensioen, maar de journalistiek nog steeds trouw. Vanuit Trier ondersteunt hij het factcheckingteam in Brussel.

Claire Poel studeerde journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht, waarvan één jaar in Denemarken. Haar specialiteit: EU-onderwerpen. Claire werkt sinds begin 2021 als factchecker in het dpa-team in Brussel.

Sara Magniette studeerde in Brussel (België) en Bradford (Verenigd Koninkrijk) journalistiek en mediawetenschappen. Na haar master werkte ze voor radio- en televisiezenders en verschillende persbureaus. Na drie jaar als buitenlandcorrespondent in Den Haag, begon ze in het voorjaar van 2021 als redacteur bij het Brusselse team van dpa-factchecking.

Kian Badrnejad werkt sinds 2021 als factchecker voor dpa. Voorheen werkte hij als verslaggever voor politiek en onderzoeksjournalistiek bij de Norddeutscher Rundfunk, waar hij in 2013 ook stage liep. Bij dpa verifieert, onderzoekt en schrijft hij. Daarnaast heeft hij de WhatsApp-Factcheck opgezet en ontwikkelt hij nieuwe formats voor de berichtendienst. Kian Badrnejad studeerde Iraanse studies, communicatiewetenschap en politicologie in Bamberg. Hij spreekt Perzisch, Duits en Engels.

Bernd Bergmann hoort sinds de zomer van 2022 bij het dpa-factcheckingteam. Hij studeerde politicologie in Hannover en werkte tegelijkertijd als freelancer voor de Oldenburgische Volkszeitung (tegenwoordig: OM-Medien) in Vechta. Daar voltooide Bergmann ook een traineeship. Aansluitend hielp hij met het opzetten van de nieuwsdienst OM-Online en was daar verantwoordelijk voor het aanbod online en op sociale media.

Daan Nicolay studeerde filosofie aan de Universiteit van Antwerpen, en volgde een semester in Berlijn vakken met focus op politieke en taalfilosofie. Zijn eerste journalistieke ervaring deed hij op tijdens een stage bij het tijdschrift MO. Sinds september 2021 werkt hij voor het Benelux-factcheckingteam van dpa.

Jitka Marks studeerde geschiedenis in Utrecht en Niederlande-Deutschland-Studien in Nijmegen en Münster. Ze schreef o.a. voor de Groene Amsterdammer en is sinds de zomer van 2022 onderdeel van het Benelux-factcheckingteam van dpa.

Katharina Leidner studeerde politicologie in München. Daarna deed ze een traineeship bij de radio en werkte ze bij het radio-agentschap. Sinds eind 2022 is ze redacteur in het factcheckingteam van dpa.

Opmerking:

Onze medewerkers mogen geen betaalde of leidinggevende functies bekleden bij politieke partijen, regeringen, staatsinstellingen of door de staat gecontroleerde bedrijven. Zij mogen zich in naam van dpa-factchecking niet politiek uitlaten en mogen geen geschenken, diensten of andere giften aannemen, die buiten de normale sociale gebruiken vallen.

Contact met het factcheck-team van dpa

Is er een bewering van groot maatschappelijk belang, waarvan je vindt dat Deutsche Presse-Agentur er een factcheck aan zou moeten wijden? Als jij een heikele kwestie belangrijk vindt, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: factcheck-netherlands[at]dpa.com. Je kunt ook een onderwerp voorstellen via WhatsApp op +49 160 3476409.

We hebben dan de volgende informatie van je nodig:

  • Om welk onderwerp, of welke feitelijke bewering, gaat het?
  • Wie heeft de bewering gedaan? (Stuur hierbij een link mee naar een openbaar document/website/video/post waarin de bewering wordt gedaan)
  • Graag zo specifiek mogelijk beantwoorden: Waarom denk je dat deze bewering van belang is op nationaal niveau, en dpa deze dus zou moeten checken?
  • Welke consequenties zou het volgens jou kunnen hebben, wanneer dpa géén factcheck over het door jou voorgestelde onderwerp schrijft?

Let op: meningen en subjectieve beoordelingen zijn over het algemeen taboe voor dpa fact checks. Alleen wat geverifieerd of gefalsificeerd kan worden, wordt gecontroleerd - ook al is het resultaat vaak complexer dan "goed" of "fout".

Via het adres factcheck-netherlands[at]dpa.com kunt u ons natuurlijk ook wijzen op mogelijke fouten in onze factchecks en andere suggesties doen.